Browsing by Author Головань, М.С.


Showing results 1 to 20 of 54
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства Головань, М.С. Article 226 631
2003 Використання методу проектів у процесі вивчення інформатики та комп’ютерної техніки в економічному вузі Головань, М.С. Article 317 284
2011 Виникнення та розвиток дистанційного навчання Головань, М.С.; Yatsenko, Valerii Valeriiovych Conference Papers 165 157
2014 Досвід в структурі компетентності особи Головань, М.С.; Yatsenko, Valerii Valeriiovych Article 316 256
2013 Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах у вимірі Болонського процесу Головань, М.С. Conference Papers 44 46
2013 Зміст та структура професійної компетентності декана факультету вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації Головань, М.С. Article 185 258
2008 Знання як педагогічна категорія Головань, М.С. Article 300 363
2009 Компетентнісна модель випускника економічного ВНЗ напряму підготовки “фінанси і кредит” Головань, М.С. Article 580 599
2007 Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ Головань, М.С. Article 251 265
2012 Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Головань, М.С. Conference Papers 76 76
2011 Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять Головань, М.С. Article 5946 5764
2011 Компетенція та компетентність: семантико-термінологічний дискурс Головань, М.С. Conference Papers 341 374
2008 Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду Головань, М.С. Article 79775 97244
2012 Коннективізм – новий підхід до процесу навчання в умовах інформаційно-телекомунікаційних технологій Головань, М.С. Conference Papers 1128 1050
2011 Концепція професійної підготовки майбутніх фінансистів за кредитно-модульною системою організації навчання Головань, М.С. Article 195 199
2010 Кредитно-модульна організація навчання як система Головань, М.С. Article 218 218
2011 Кредитно-модульна система організації навчання майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах компетентнісного підходу Головань, М.С. Article 155 144
2011 Кредитно-модульна система організації навчання як чинник підвищення якості вищої освіти Головань, М.С. Article 167 94
2010 Кредитно-модульно-компетентнісна система організації навчання майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищому навчальному закладі Головань, М.С. Article 104 85
2011 Критерії якості професійної підготовки майбутніх фінансистів Головань, М.С. Article 161 147