Browsing by Author Beresnev, V.M.


Showing results 41 to 60 of 82
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Perspectives of application of nanotubes in modern composite building materials Smolikov, A.A.; Beresnev, V.M.; Vesentsev, A.I.; Kolesnikov, A.D.; Solokha, A.S. Conference Papers 1941574 17765
2011 Perspectives of application of nanotubes in modern composite building materials Smolikov, A.A.; Beresnev, V.M.; Vesentsev, A.I.; Kolesnikov, D.A.; Solokha, A.S. Conference Papers 42340 12597
2015 Physical and Mechanical Properties of (Ti-Zr-Nb)N Coatings, Fabricated by Vacuum-Arc Deposition Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Belovol, K.O.; Maksakova, O.V.; Beresnev, V.M.; Sobol, O.V.; Grankin, S.S.; Nyemchenko, U.S.; Novikov, V.Yu.; Eskermesov, D.K. Conference Papers 145690 151134
2009 physical and mechanical properties of the nanocomposite and combined Ti-N-Si /WC-Co-Cr and Ti-N-Si/(CR3C2)75-(NiCr)25 coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Kaverin, Mykhailo Valeriiovych; Il'yashenko, M.V.; Shypylenko, A.P.; Pshyk, A.V.; Beresnev, V.M.; Kirik, G.V.; Erdybayeva, N.K.; Makhmudov, N.A.; Kolisnichenko, O.V.; Tyurin, Yu.N.; Shpak, A.P. Article 180531 14415
2011 Physical, mechanical properties and thermal annealing of hard and superhard Zr-Ti-Si-N coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Mahmood, M.A.; Grudnitskii, V.V.; Shypylenko, A.P.; Beresnev, V.M.; Demianenko, A.A.; Baidak, V.S. Conference Papers 87381 14481
2013 Physical-Mechanical Properties of Superhard Nanocomposite Coatings on Base Zr-Ti-Si-N Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Байдак, В.; Baydak, V.; Береснев, В.М.; Beresnev, V.M.; Турбин, П.; Turbin, P.; Махмудов, Н.; Makhmudov, N.; Illiashenko, Maksym Viktorovych; Колесников, Д.; Kolesnikov, D.; Ташметов, М.; Tashmetov, M. Article 80284 130634
2020 Production, Structure and Properties of Coatings Based on Al2O3 Obtained by Magnetron Method Kolesnikov, D.А.; Sudzhanskaya, I.V.; Goncharov, I.Yu.; Lytovchenko, S.V.; Novikov, V.Yu.; Kudryavtsev, Е.А.; Mazilin, B.O.; Krytsyna, Е.V.; Beresnev, V.M.; Glukhov, O.V. Article 377 217
2020 Properties Evolution of Ion-plasma Coatings on the Base of Transition Metal Nitrides Turbin, P.V.; Beresnev, V.M.; Horokh, D.V. Article 352 438
2014 Properties of Isomorphs Analogs of Chrysotile Smolikov, A.A.; Vezentsev, A.I.; Beresnev, V.M.; Pavlenko, V.I.; Solokcha, A.S.; Turbin, P.V. Article 11272 661
2014 Protection of specimens against friction and wear using titanium-based multicomponent nanocomposite coatings: A review Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Beresnev, V.M.; Pshyk, A.V.; Zhollybekov, B.R. Article 86697 195048
2016 Recrystallization and Formation of Spheroidal Gold Particles in Amorphous-Like AlN–TiB2–TiSi2 Coatings after Annealing and Subsequent Implantation Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Dem’yanenko, A.A.; Beresnev, V.M.; Sobol, O.V.; Ivasishin, O.M.; Oyoshi, K.; Takeda, Y.; Amekura, H.; Kupchishin, A.I. Article 26885 55447
2017 Regularity of Formation of Vacuum-arc Nitride Coating Based on Multi-component Alloys Beresnev, V.M.; Shabelnyk, Yurii Mykhailovych; Shumakova, Nataliia Ivanivna; Nyemchenko, U.S.; Klymenko, S.А.; Manokhin, А.S. Article 12999 13966
2018 Specific Features of the Microstructure and Properties of Multielement Nitride Coatings Based on TiZrNbAlYCr Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Kravchenko, Yaroslav Olehovych; Beresnev, V.M.; Zhollybekov, B; Kupchishin, A.I. Article 1535 239
2018 Structural and mechanical characterization of (TiZrNbHfTa)N/WN multilayered nitride coatings Bahdasarian, Artem Anatoliiovych; Pshyk, A.V.; Coy, L.E.; Kempinski, M.; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Beresnev, V.M.; Jurga, S. Article 4637 431
2015 Structure and Mechanical Properties of Multilayered Nanostructured TiN/ZrN Ion-plasma Coatings Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Postolnyi, B.O.; Grankin, S.S.; Beresnev, V.M.; Stolbovoy, V.A.; Zhollybekov, B.; Koltunowicz, T.N. Conference Papers 13274 1084
2018 Structure and Mechanical Properties of TiAlSiY Vacuum-Arc Coatings Deposited in Nitrogen Atmosphere Beresnev, V.M.; Sobol, O.V.; Lytovchenko, S.V.; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Klimenko, S.A.; Stolbovoy, V.A.; Srebniuk, P.A.; Manokhin, A.S.; Kovaleva, M.G.; Novikov, V.Yu.; Meilekhov, A.A.; Nyemchenko, U.S.; Barmin, A.E.; Turbin, P.V. Article 432 394
2014 Structure and physical and mechanical properties of nanocomposite coatings of the system (Zr-Ti-Cr-Nb)N, obtained by vacuum-arc evaporation method Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Serduyk, I.V.; Toryanik, I.N.; Sobol, O.V.; Druchinina, O.A.; Kovalyova, M.G.; Turbin, P.V.; Nyemchenko, U.S.; Kolesnikov, D.A.; Dmytrenko, A.E.; Береснев, В.М.; Береснев, В.М.; Beresnev, V.M. Article 21492 1517
2015 Structure and Properties of (Zr–Ti–Cr–Nb)N Multielement Superhard Coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Postolnyi, Bohdan Oleksandrovych; Kravchenko, Yaroslav Olehovych; Shipilenko, A.P.; Sobol’, O.V.; Beresnev, V.M.; Kuz’menko, A.P. Article 289405 393605
2015 Structure and properties of arc evaporated nanoscale TiN/MoN multilayered systems Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Eyidi, D.; Abadias, G.; Beresnev, V.M.; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Sobol, O.V. Article 129280 387901
2014 Structure and Properties of Multilayer Nanostructured Coatings TiN/MoN Depending on Deposition Conditions Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Postolnyi, Bohdan Oleksandrovych; Lisovenko, М.О.; Kyrychenko, O.V.; Abadias, G.; Andreev, A.A.; Kolesnikov, D.A.; Beresnev, V.M.; Opielak, M. Article 2787992 3742409