Browsing by Author Makarenko, Mykhailo Illich


Showing results 1 to 20 of 89
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Determining key determinants of demand for international reserves in ukraine: cointegration analysis Makarenko, Mykhailo Illich; Гордєєва, Д.В. Article 781 788
2007 The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych; Makarenko, Mykhailo Illich; Kostiuk, O.; Mitch, Van der Zahn; Tower, Greg; Barako, Dulacha; Chervoniaschaya, Yu.; Brown, Alistair M. Article 1435 1454
2014 Ukraine's Balance of Payments Financial Account as an Indicator of Economic Stability Makarenko, Mykhailo Illich; Пономаренко, О. Article 538 439
2020 World economy Makarenko, Mykhailo Illich; Domashenko, Maryna Dmytrivna; Artemenko, Alina Serhiivna Schoolbook 29 1
2010 Апробація інфляційного таргетування в умовах кризи Makarenko, Mykhailo Illich Article 1582 1856
1999 Багатоплановість категорії ціни: конвертаційний підхід Makarenko, Mykhailo Illich Article 154 142
1999 Банківські установи доби Російської імперії Makarenko, Mykhailo Illich; Ковдик, В.В. Article 144 145
2002 Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України Makarenko, Mykhailo Illich Monograph 1016 886
2003 Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці Makarenko, Mykhailo Illich Synopsis 142 149
2011 Використання методології Й. Шумпетера в дослідженні національної та світової динаміки економічного зростання Makarenko, Mykhailo Illich Conference Papers 108 90
2000 Влияние таможенно-тарифных регуляторов на функционирование механизма приграничного сотрудничества Makarenko, Mykhailo Illich; Гребельник, А.П. Article 62 64
2006 Глобалізаційні процеси у грошово-кредитному регулюванні економіки Makarenko, Mykhailo Illich Conference Papers 151 157
2001 Гроші та ціни в кількісній теорії Makarenko, Mykhailo Illich Schoolbook 231 230
1988 Демократизация управления ценами в новых хозяйственных условиях Makarenko, Mykhailo Illich Conference Papers 239 222
2000 Державний контроль за цінами та шляхи його вдосконалення Makarenko, Mykhailo Illich Article 172 153
2000 Деякі аспекти забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні Makarenko, Mykhailo Illich Article 226 218
1998 До питання про загальний рівень цін як обєкт монетарного впливу Makarenko, Mykhailo Illich Article 186 182
2011 Дослідження інфляційних чинників в Україні Makarenko, Mykhailo Illich; Жулінська, К.М. Article 250 225
2008 Економіко-правове регулювання переказу коштів у межах небанківських платіжних систем Makarenko, Mykhailo Illich; Чмелик, Г.В. Article 283 293
2010 Економіко-правове регулювання режиму грошово-кредитної політики Makarenko, Mykhailo Illich 108 93