Browsing by Keywords вища освіта


Showing results 161 to 171 of 171
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів з математичних дисциплін Чашечникова, О.С.; Колесник, Є.А.; Чухрай, З.Б. Conference Papers 263 214
2005 Шляхи трансформації вищої освіти в контексті глобалізаційних процесів Гаращук, О.В. Article 1461 2385
2015 Этический подход к проблеме студенческого плагиата Lukin, Dmytro Anatoliiovych; Мазыло, Т.В. Conference Papers 67 27
2012 Європейська кредитно-трансферна система як інноваційна технологія організації навчання Головань, М.С. Conference Papers 90 77
2012 Європейська кредитно-трансферна система як інструмент підвищення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу Головань, М.С. Article 125 108
2013 Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі Головань, М.С. Article 103 120
2020 Інноваційна спрямованість діяльності організації та мотивація персоналу в період впровадження інновацій Шутько, А.В. Bachelous Paper 27 25
2010 Іноваційний розвиток національної вищої освіти в умовах інтеграції до європейського освітнього простору Онищенко, В.О. Conference Papers 96 114
2017 Інтерактивні технології у викладанні іноземних мов Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 134 79
2013 Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті глобалізації інноваційних систем Omelianenko, Vitalii Anatoliiovych; Vernydub, Nataliia Oleksiivna; Катериніна, М.П. Conference Papers 352 473
2013 Інформатичні компетентності чи інформатична компетентність? Головань, М.С. Article 228 460