Browsing by Keywords неалкогольна жирова хвороба печінки


Showing results 1 to 20 of 25
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Role of fibrinolytic activity of blood inpathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease and chronic kidney disease (original research) Antoniv, A.A. Article 36 28
2017 Аналіз ризиків прогресування фіброзу печінки у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Жалдак, Д.О. Conference Papers 86 71
2015 Вплив С677Т поліморфізму гену метилентетрагідрафолатредуктази на вміст гомоцистеїну плазми крові у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та шлях його корекції Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н. Г. Article 140 146
2011 Вплив тіотриазоліну на біохімічні показники та цитокіновий баланс у складі комплексної терапії хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Murenets, Ninel Oleksandrivna; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Прокопішек, М.В. Article 2823 2871
2010 Вплив тіотриазоліну на клінічні та імунологічні показники в складі комплексної терапії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки Murenets, Ninel Oleksandrivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Муренец Нинель Александровна, ; Murenets Ninel Oleksandrivna, Article 3674 3800
2018 Динаміка показників судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із постінфарктним кардіосклерозом залежно від наявності стеатозу печінки та модифікації способу життя Вакалюк, I.I.; Вирстюк, Н.Г. Article 82 79
2015 Дослідження показників жорсткості судинної стінки у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від рівня С-реактивного білка Murenets, Ninel Oleksandrivna; Кучма, Н.Г.; Щеглюк, Л.М. Conference Papers 59 44
2016 Зв'язок вмісту гомоцистеїну з С677Т та А1298С поліморфізмами гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки Murenets, Ninel Oleksandrivna; Кучма, Н.Г.; Шпетна, К.В.; Коломієць, О.О. Conference Papers 113 102
2017 Зв'язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктази у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г. Conference Papers 138 127
2014 Ліпідний профіль у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет ІІ типу Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г.; Масленніков, В.В. Conference Papers 327 265
2016 Новые немедикаментозные технологии в лечении больных неалкогольной жировой болезнью печени с сопутствующей ишемической болезнью сердца Заболотная, И.Б. Article 106 94
2016 Особливості харчової поведінки хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки Ситник, К.О.; Мора, О.С. Conference Papers 78 66
2019 Оцінка маркерів доклінічного ураження органів-мішеней у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки і метаболічний синдромзалежно від ступеня ожиріння Кочержат, О.І. Article 37 23
2017 Оцінка ризику прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Жалдак, Д.О. Conference Papers 91 73
2016 Предиктори розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на гіпотиреоз в молодому віці Melekhovets, Oksana Kostiantynivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Жалдак, Д.О. Article 124 93
2017 Ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від С677Т поліморфізму гену метилентетрагідрофолатредуктази Murenets, Ninel Oleksandrivna; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Кучма, Н.Г.; Шпетна, О.В.; Коломієць, О.О. Conference Papers 62 56
2017 Роль метаболічних порушень у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки Гунько, Г.В. Conference Papers 131 111
2014 Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych Article 338 283
2015 Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Kuchma, Nataliia Hryhorivna; Kuchma, Natalia Grigorievna; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Murenets, Ninel Oleksandrivna Article 188 284
2014 Рівень гомоцистеїну у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом 2 типу Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Кучма, Н.Г. Conference Papers 368 333