Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 211
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Частота генотипів поліморфізму Arg389Glyгену β1 адренорецепторів у хворих на артеріальну гіпертензію та практично здорових осіб Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 2543936 497550
2017 Ефективність застосування L-аргініну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із ожирінням Проценко, О.В. Masters thesis 2702280 2373770
2011 Ефективність лікування у хворих з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та підвищеною масою тіла Psarova, Valentyna Hryhorivna; Олійник, Л.Є. Conference Papers 24215930 28208637
2014 Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Дудченко, І.О. Conference Papers 1265565967 1277
2009 Ефективність комбінованої терапії препаратом Мікардіс-плюс в лікуванні нефрогенної артеріальної гіпертензії Lozova, Tetiana Anatoliivna; Dominas, Valentyna Mykhailivna; Могільних, А.В.; Лєщенко, Г.О. Conference Papers 4276998 3245804
2011 Ефективність застосування комбінованої гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію Popov, Serhii Vitaliiovych; Грего, А.В. Conference Papers 1013273 3431
2009 Зміни клітинної та гуморальної ланок імунітету на фоні застосування імунофану у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень Мазур, О.П.; Швед, М.І. Conference Papers 1922213 7719
2010 Влияние социальных факторов на формирование и прогрессирование артериальной гипертензии у подростков Popov, Serhii Vitaliiovych; Гонцова, А.М. Conference Papers 40616625 4281738
2016 Синдром артеріальної гіпертензії як маркер ранньої діагностики хронічної хвороби нирок у практиці сімейного лікаря Линник, Л.Д. Masters thesis 8150697 11701022
2016 Выявление категорий пациентов с низкой мотивацией к лечению артериальной гипертензии Савич, В.В. Conference Papers 358158 168429