Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 134
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2022 Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я (на прикладі Університетської клініки Сумського державного університету) Ляшенко, А.В. Masters thesis 534120570 1427190880
2022 Управління діяльністю закладу охорони здоров'я в сучасних умовах (на прикладі КНП СОР “Сумська обласна клінічна лікарня”) Христій, В.Ю. Masters thesis 242824975 341151870
2021 Управління наслідками безробіття в Україні в умовах пандемії COVID-19 Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Нагорний, М. В. Conference Papers 8507178 9968064
2020 Проблеми управління логістичною системою на підприємствах Shkarupa, Olena Vasylivna; Хурсенко, А.С. Conference Papers 2025948 3061841
2021 Застосування PR- технологій в управлінні сучасною організацією Єфімова, Ю.С. Bachelous Paper 341482569 1083886112
2021 Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві Яцун, А.О. Bachelous Paper 7068563 29175130
2021 Управління якістю надання медичних послуг населенню на прикладі КНП «Недригайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги Козловська, Н. І. Bachelous Paper -657257619 1534999342
2021 Удосконалення внутрішньогосподарського механізму стратегічного планування на підприємстві Калашник, А. С. Bachelous Paper 80692421 147462439
2021 Методи управління активами і пасивами підприємства Левицька, І.О. Bachelous Paper 1655302330 1624690191
2021 Удосконалення системи якості надання адміністративних послуг Олійник, Ю.С. Bachelous Paper 147774906 389500224