Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84353
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovation Approaches to Estimate Financial Performance of Banking Sector: The Case for Saudi Arabia
Other Titles Інноваційні підходи оцінювання фінансової ефективності банківського сектору: досвід Саудівської Аравії
Authors Dhawan, S.
Nazneen, A.
Keywords достатність капіталу
ефективність управління
фінансові інновації
якість активів
ліквідність
якість прибутків
інфляція
ВВП
capital adequacy
management efficiency
financial innovation
asset quality
liquidity
earning quality
inflation
GDP
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84353
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Dhawan, S., & Nazneen, A. (2021). Innovation Approaches to Estimate Financial Performance of Banking Sector: The Case for Saudi Arabia. Marketing and Management of Innovations, 2, 252-260. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.2-21
Abstract Банківська система є основою фінансової структури країни та основою її економічного зростання. Авторами зазначено, що оцінювання результативності функціонування банківської системи дозволяє своєчасно визначити відхилення від таргетованих значень економічного розвитку країни. При цьому в сучасних глобалізаційних умовах необхідним є розроблення та застосування інноваційних підходів оцінювання фінансової ефективності банківського сектору. У статті наголошено, що банківська система виступає детермінантою монетарної політики країни. З огляду на це, необхідним є забезпечення постійного контролю ефективності його функціонування. Головною метою дослідження є оцінювання фінансової результативності функціонування банківського сектору Саудівської Аравії з використанням інноваційних підходів. Об’єктом дослідження є банк умовно названий «XYZ». Для досягнення поставленої мети застосовано інноваційну модель CAMEL, яка є широко розповсюдженим підходом оцінювання фінансових результатів діяльності банківського сектору за критеріями достатності капіталу, якості активів, ефективності управління, якості доходів та ліквідності. Практичну реалізацію дослідження здійснено з використанням пакету програмного забезпечення SPSS Statistics. Емпіричне дослідження проведено за допомогою методу множинної лінійної регресії. Вихідні дані для дослідження сформовано за 2009-2018 роки. За результатами дослідження встановлено фактори моделі CAMEL, які мають неоднозначний вплив на фінансові результати діяльності банку XYZ. Зокрема, достатність капіталу та якість активів позитивно впливають на фінансову результативність банку. Авторами зазначено, що ефективність менеджменту в банку має статистично значущий вплив на його прибутковість, а змінна «якість доходів» має негативний вплив. Отримані результати свідчать про негативне співвідношення між якістю активів та рентабельністю інвестицій. На основі проведеного дослідження, авторами визначено, що банки з вищим операційним прибутком та ефективнішою системою управління ліквідністю мають вищу прибутковість. Враховуючі результати дослідження у статті запропоновано напрями підвищення ефективності діяльності банку XYZ, а саме: диверсифікація джерел доходів; підвищення ефективності управління; впровадження інноваційних методів оцінювання фінансових результатів діяльності банку.
A robust financial structure is considered essential for the swift development and growth and of an economic system. The banking structure is a vital constituent of the financial structure of a nation. The banking system performance assessment is an influential determinant and indicator of the economy's financial strength. Financial Innovation approaches resulting from new technology helps in better estimation of Financial Performances of the banking sector. Banks need to be more closely and accurately watched as they play the role of facilitator of monetary policy of the economy. The prime objective is to examine the financial performance of Saudi Arabia's banking sector through Innovative approaches. With this view, a case study of XYZ Bank has been undertaken. For financial performance evaluation, the CAMEL model has been applied as one of the innovative approaches. This tool is a widely accepted criterion in the field of financial performance evaluation of the banking sector. CAMEL is a ratiosupported mechanism that evaluates bank performance through capital adequacy, quality of assets, management efficiency, quality of earnings, and liquidity. For analyzing the CAMEL model, the various ratios of the model in terms of proxy ratios are given below: For the analysis, nine-year data from 2009 to 2018 has been analyzed using a multiple linear regression model using the SPSS package. The study observed that this innovative approach, i.e., CAMEL specific factors, has mixed influence on the financial performance of XYZ Bank. Capital adequacy and asset quality have a positive effect on bank performance. Moreover, the study also highlights that management efficiency insignificantly affects the profitability of the bank. Moreover, earning quality also signifies a negative influence on profitability. The correlation between asset quality and ROA is negative. It is inferred that those banks with more operating profits and better liquidity management could report high profits. The study further advocates that XYZ Bank must improve its earning quality and management efficiency to come at the same level with the banks having good financial performance and should use innovative methods to estimate financial performance from time to time.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
India India
168
Iraq Iraq
698
Kenya Kenya
173
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
689
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Singapore Singapore
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
160
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9663
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
2588
Zimbabwe Zimbabwe
1

Downloads

Bahrain Bahrain
1
Brunei Brunei
1
Canada Canada
9664
China China
696
Egypt Egypt
1
Germany Germany
692
India India
9662
Indonesia Indonesia
166
Malaysia Malaysia
2585
Qatar Qatar
9659
Romania Romania
1
Singapore Singapore
701
Ukraine Ukraine
158
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9661
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Dhawan_mmi_2_2021.pdf 324,3 kB Adobe PDF 43650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.