Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85884
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Банківське кредитування в ринкових умовах
Authors Білик, Ю.В.
Keywords криза
кризис
crisis
банківське кредитування
банковское кредитование
bank lending
кредитний процес
кредитный процесс
credit process
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85884
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Білик Ю. В. Банківське кредитування в ринкових умовах : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 072 - фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. Н. А. Антонюк. Суми : Сумський державний університет, 2021. 31с.
Abstract Метою роботи є розкриття економічної сутності процесу банківського кредитування в ринкових умовах, а також дослідження науково-методичних підходів до оцінки кредитоспроможності підприємств як невід'ємного елементу процесу кредитування. Об’єктом дослідження є процес банківського кредитування. Предмет дослідження в кваліфікаційній роботі визначено як фінансово-економічні відносини, що виникають в процесі банківського кредитування підприємства. В кваліфікаційній роботі використані такі методи дослідження, як системний підхід та критичний аналіз, метод теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, коефіцієнтний аналіз під час оцінки платоспроможності підприємства. У першому розділі наведено та аргументовано актуальність адекватного забезпечення та державної підтримки програм пільгового кредитування малого та середнього бізнесу; проаналізовано рівень процентних ставок за кредитними банківськими продуктами. У другому розділі продемонстровано використання методичних підходів до визначення платоспроможності та кредитоспроможності конкретного підприємства – ПрАТ «Атлант» на основі коефіцієнтного аналізу ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності підприємства. У третьому розділі зроблено загальні висновки щодо фінансового стану підприємства та платоспроможності зокрема, а також надано конкретні практичні рекомендації щодо покращення рівня кредитоспроможності досліджуваного підприємства.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Czechia Czechia
215
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2374
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
502

Downloads

Czechia Czechia
216
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
3096
United Kingdom United Kingdom
3096
United States United States
501

Files

File Size Format Downloads
Bilyk_bac_rob.pdf 1,39 MB Adobe PDF 6911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.