Browsing by Author Boiko, Olha Petrivna


Showing results 1 to 20 of 59
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Глобалістика Boiko, Olha Petrivna Schoolbook 34 88
2017 Туризм як прояв інтеркультурної комунікації Boiko, Olha Petrivna Conference Papers 58 57
2017 Дискурс як інструмент соціальної влади Boiko, Olha Petrivna Article 40 30
2015 Соцієтальність та архетип як умови цілісності цивілізації Boiko, Olha Petrivna Article 30 17
2015 Цивілізаційний процес в історичній антропології Н. Еліаса Boiko, Olha Petrivna Article 37 43
2014 Україна між Сходом і Заходом: комунікативні можливості та обмеження Boiko, Olha Petrivna Article 21 25
2014 Creation of myths in the modern world Boiko, Olha Petrivna; Otroshchenko, Larysa Stepanivna Article 58 61
2014 Культура дозвілля як чинник життєтворчості Boiko, Olha Petrivna Article 29 12
2014 Антропологічний вимір техніки Boiko, Olha Petrivna Article 38 57
2014 Релігія як вимір формування соціокультурного простору Boiko, Olha Petrivna Conference Papers 21 18
2013 Роль тілесності в дозвіллєвих пракиках Boiko, Olha Petrivna Article 27 39
2013 Культура дозвілля в сучасному соціокультурному просторі Boiko, Olha Petrivna Article 18 11
2013 Роль професійної культури у культурно-дозвіллєвій сфері Boiko, Olha Petrivna Article 43 23
2013 Ціннісні дилеми сучасної людини: добро та зло як антропологічні феномени Boiko, Olha Petrivna Article 21 29
2013 Вплив сучасних соціокультурних тенденцій на сферу дозвілля Boiko, Olha Petrivna Article 18 14
2013 Духовний вимір людського буття Boiko, Olha Petrivna Article 26 45
2012 Простір культури: вплив сучасних технологій Boiko, Olha Petrivna Article 25 33
2012 Г.С. Сковорода про культуру дозвілля Boiko, Olha Petrivna Article 19 29
2012 Трансформація культури в умовах глобалізації Boiko, Olha Petrivna Article 22 31
2012 Особливості дозвілля в епоху постмодерну Boiko, Olha Petrivna Article 22 18