Browsing by Author Boiko, Olha Petrivna


Showing results 1 to 20 of 59
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Глобалістика Boiko, Olha Petrivna Schoolbook 133 189
2017 Туризм як прояв інтеркультурної комунікації Boiko, Olha Petrivna Conference Papers 170 170
2017 Дискурс як інструмент соціальної влади Boiko, Olha Petrivna Article 154 184
2015 Соцієтальність та архетип як умови цілісності цивілізації Boiko, Olha Petrivna Article 104 17
2015 Цивілізаційний процес в історичній антропології Н. Еліаса Boiko, Olha Petrivna Article 117 161
2014 Україна між Сходом і Заходом: комунікативні можливості та обмеження Boiko, Olha Petrivna Article 22 25
2014 Creation of myths in the modern world Boiko, Olha Petrivna; Otroshchenko, Larysa Stepanivna Article 391 514
2014 Культура дозвілля як чинник життєтворчості Boiko, Olha Petrivna Article 74 12
2014 Антропологічний вимір техніки Boiko, Olha Petrivna Article 228 286
2014 Релігія як вимір формування соціокультурного простору Boiko, Olha Petrivna Conference Papers 63 18
2013 Роль тілесності в дозвіллєвих пракиках Boiko, Olha Petrivna Article 46 86
2013 Культура дозвілля в сучасному соціокультурному просторі Boiko, Olha Petrivna Article 18 11
2013 Роль професійної культури у культурно-дозвіллєвій сфері Boiko, Olha Petrivna Article 153 179
2013 Ціннісні дилеми сучасної людини: добро та зло як антропологічні феномени Boiko, Olha Petrivna Article 125 154
2013 Духовний вимір людського буття Boiko, Olha Petrivna Article 54 99
2013 Вплив сучасних соціокультурних тенденцій на сферу дозвілля Boiko, Olha Petrivna Article 18 33
2012 Простір культури: вплив сучасних технологій Boiko, Olha Petrivna Article 26 61
2012 Г.С. Сковорода про культуру дозвілля Boiko, Olha Petrivna Article 19 30
2012 Трансформація культури в умовах глобалізації Boiko, Olha Petrivna Article 77 91
2012 Особливості дозвілля в епоху постмодерну Boiko, Olha Petrivna Article 22 18