Browsing by Author Chorna, Inna Valentynivna


Showing results 1 to 20 of 24
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Використання технології змішаного навчання на практичних заняттях з клінічної біохімії Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna; Primova, Liudmyla Oleksandrivna; Chorna, Inna Valentynivna; Inshyna, Nataliia Mykolaivna Conference Papers 18 13
2017 Лекція-конференція, як форма підвищення пізнавальної активності студентів Primova, Liudmyla Oleksandrivna; Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna; Chorna, Inna Valentynivna; Inshyna, Nataliia Mykolaivna Conference Papers 34 9
2017 Використання технології змішаного навчання на практичних заняттях з клінічної біохімії Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna; Primova, Liudmyla Oleksandrivna; Chorna, Inna Valentynivna; Inshyna, Nataliia Mykolaivna Conference Papers 23 55
2017 Застосування методу біологічного тестування для оцінки секреції ТФР-В культивованими раковими клітинами після впливу іонізуючого опромінення Chorna, Inna Valentynivna; Репетун, А.В.; Чернюк, О.І. Conference Papers 16 6
2016 Турнір знавців медицини (секція «Біохімія») як форма позааудиторної роботи студентів Inshyna, Nataliia Mykolaivna; Chorna, Inna Valentynivna Conference Papers 29 15
2016 Порівняльний аналіз чутливості ракових клітин карциноми молочної залози до дії ТФР-B Chorna, Inna Valentynivna; Репетун, А.В.; Чернюк, О.І. Conference Papers 39 24
2015 Апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедицини (стан та перспективи досліджень у лабораторії "Біонанокомпозит" СумДУ) Sukhodub, Leonid Fedorovych; Sukhodub, Liudmyla Borysivna; Yanovska, Hanna Oleksandrivna; Chorna, Inna Valentynivna Monograph 115 483
2015 Роль ТВР-В як посередника у дії доксорубіцину на клітини карциноми молочної залози ліній MCF-7(WT) та MCF(DOX/R) Chorna, Inna Valentynivna; Шкандала, А.Ю.; Репетун, А.В. Conference Papers 30 15
2015 Біохімія мембран Chorna, Inna Valentynivna; Vysotskyi, Ihor Yuriiovych Schoolbook 135 2441
2014 Експресія SMAD-білків у клітинах карциноми молочної залози під впливом доксорубіцину Chorna, Inna Valentynivna Conference Papers 119 35
2014 Effect of anticancer drugs on breast cancer cells sensitive and resistant to doxorubicin: expression of mRNA of TGF-β and its receptors Chorna, Inna Valentynivna; Федоренко, Олександр Вікторович; Федоренко, Александр Викторович; Fedorenko, Oleksandr Viktorovich; Стойка, Ростислав Степанович; Стойка, Ростислав Степанович; Stoika, Rostislav Stepanovych Article 474 75
2013 Radiation-induced DNA damage and its repair in breast cancer cells Chorna, Inna Valentynivna; Shkandala, A.Yu. Conference Papers 183 156
2013 Структура та функції білків Chorna, Inna Valentynivna; Vysotskyi, Ihor Yuriiovych Learning Object 371 5050
2013 Клінічна ензимологія. Ензимодіагностика Chorna, Inna Valentynivna; Vysotskyi, Ihor Yuriiovych Schoolbook 1170 4562
2012 Використання віртуальних лабораторних робіт у методиці викладання дисципліни "Біологічна хімія" Chorna, Inna Valentynivna Conference Papers 160 328
2011 Антидотные свойства N-винилпирролидон-N, N-диметиламиноэтилметакрилат-винилбутилового эфира при острой интоксикации эпихлоргидрином Vysotskyi, Ihor Yuriiovych; Khramova, Raisa Andriivna; Chorna, Inna Valentynivna; Федорова, И.П.; Высоцкая, Е.И. Article 484 464
2011 Response of human cancer cells to ionizing radiation Shkandala, A.Y.; Chorna, Inna Valentynivna Conference Papers 192 139
2010 Збірник тестових завдань із клініко-лабораторної діагностики для підготовки студентів до практичних і самостійних занять Chorna, Inna Valentynivna; Primova, Liudmyla Oleksandrivna; Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna; Vysotskyi, Ihor Yuriiovych Collection of assignments 385 2320
2010 Переваги та недоліки тестового контролю знань на заняттях із біологічної хімії Chorna, Inna Valentynivna Conference Papers 580 329
2010 Вміст метаболітів оксиду азоту в лімфоцитах щурів за дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення Chorna, Inna Valentynivna; Vysotskyi, Ihor Yuriiovych Article 305 228