Browsing by Author Skarlupina, Yuliia Anatoliivna


Showing results 41 to 59 of 59
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 Обучение иностранному деловому языку студентов экономических специальностей в контексте межкультурной коммуникации Атанасова, Марина Петрівна; Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 160806 55136
2013 Оптимізація вивчення французької мови як другої іноземної Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 83411 92328
2011 Особенности коммуникативных фразеологических единиц во французском языке Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 56159 12664
2011 Особенности коммуникативных фразеологических единиц во французском языке Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 2799 26904
2011 Полікультурний розвиток особистості майбутніх фахівців економічного профілю Атанасова, М.П.; Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 26987 39431
2012 Проблеми саморозвитку і майбутньої самореалізації студентів економічних спеціальностей Атанасова, М.П.; Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 5967 5537
2012 Підвищення ефективності самостійній роботі студентів при вивченні іноземних мов професійного спрямування шляхом використання інформацйних технологій Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 1691 866
2016 Підвищення мотивації студентів немовних факультетів до вивчення французької мови як другої іноземної Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 538005 343814
2018 Реалізація концепції змішаного навчання при викладанні англійської мови у вищій школі Andreiko, Larysa Volodymyrivna; Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 1821157793 1809613801
2011 Роль викладача ділової іноземної мови в процесі запровадження європейських стандартів вищої освіти Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 14354 13400
2015 Словотворення у вивченні французької мови для спеціальних цілей Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 6482 176
2009 Соціокультурні аспекти навчання французькій мові в контексті етики ділових відносин. Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 44885 19022
2011 Формування та розвиток навичок самоорганізації студентів при вивченні ділової іноземної мови у вищому навчальному закладі Атанасова, М.П.; Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 131611 103934
2010 Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця Атанасова, М.П.; Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 136109 50420
2013 Французька мова в полікультурному середовищі Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 6277 151
2016 Інноваційні методи викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 1161204 1078733
2014 Інтерактивні методи викладання іноземної мови ділового спрямування Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Article 8184 80
2017 Інтерактивні технології у викладанні іноземних мов Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 7764 12187
2016 Інформаційні технології у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей Skarlupina, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 617993 376581