Browsing by Author Tatsenko, Nataliia Vitaliivna


Showing results 21 to 40 of 63
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Екстеріоризація емпатії в англомовних дискурсивних актах Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 140 89
2015 Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 550 549
2009 Засоби реалізації мегаконцептів ПРОСТІР, ЧАС, ІНФОРМАЦІЯ в сучасній англійській мові (на матеріалі інновацій віртуальної реальності) Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Synopsis 7372 8781
2009 Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 5416 4777
2010 Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 9042 7698
2015 Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 455 570
2012 Комплімент як мовленнєва дія (гендерний аспект) Tatsenko, Nataliia Vitaliivna; Денисенко, Н.С. Conference Papers 427 505
2011 Концепт "ПРОСТІР" у комп'ютерному дискурсі Tatsenko, Nataliia Vitaliivna; Мозгова, О. Conference Papers 1751 1504
2017 Концепт у царині лінгвосинергетики: рівнева декомпозиція й циклічна адаптивна системність Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 463 437
2006 Концептуалізація та мовне означування категорій простору та часу як фундаментальних параметрів "віртуальної реальності" Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 4053 3196
2008 „Концепт” як ключове поняття когнітивної лінгвістики Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 148129 145966
2016 Лексико-граматичне профілювання понятійного модусу концепту ЕМПАТІЯ Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 754 675
2013 Лексико-семантические особенности эвфемизмов в англоязычном политическом дискурсе (на материале речей Барака Обамы) Tatsenko, Nataliia Vitaliivna; Кравець, Леніна Сергіївна; Кравец, Ленина Сергеевна; Kravets, Lenina Serhiivna Article 1533 3287
2005 Лексико-семантичні особливості сучасних спортивних термінів Tatsenko, Nataliia Vitaliivna; Ворушило, Я.В. Conference Papers 3410 3504
2019 Лексико-семантичні та прагматичні особливості гумору в сучасному американомовному дискурсі Маяка, А.; Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Conference Papers 39 35
2014 Лексико-стилистические аспекты эмпатии в англоязычном политическом дискурсе Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 1189 1244
2014 Лексико-стилістичні аспекти емпатії в англомовному політичному дискурсі Гришко, В.; Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Conference Papers 684 697
2015 Лексичний аспект актуалізації емпатії в сучасній англійській мові Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 799 780
2010 Лінгвокогнітивні ознаки неологічної репрезентації концепту «спотворення» (інформації) в комп’ютерному дискурсі Tatsenko, Nataliia Vitaliivna Article 13272 12118
2010 Лінгвокомунікативний аспект англомовного комерційного контракту Tatsenko, Nataliia Vitaliivna; Сінявіна, Д.Є. Conference Papers 2094 1781