Browsing by Keywords innovative project


Showing results 1 to 20 of 34
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Implementation of Innovation in the Company: Situation Analysis Chang, S. Article 2783 3272
2021 Scenario Analysis of the Expected Integral Economic Effect from an Innovative Project Andros, S.; Akimov, O.; Akimova, L.; Chang, S.; Gupta, S.K. Article 1913 808
2018 Specific features of considering and risk management in the activity of venture industriak enterprises in Ukraine Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Bozhkova, Viktoriia Viktorivna; Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych; Illiashenko, Nataliia Serhiivna Article 227670 23092
2016 Theoretical description of project management diversification resources Miroshnikova, Iryna Anatoliivna Conference Papers 28806 7761
2020 Аналіз інноваційного проекту розвитку підприємства сфери послуг (на прикладі Event-агентства) Тарасова, А.П. Bachelous Paper 221 224
2017 Дослідження світового досвіду функціонування інноваційних проектів типу TIR Parking Letunovska, Nataliia Yevhenivna Conference Papers 5653 302
2016 Еволюційна доцільність інновацій різного ступеня новизни Гліненко, Л.К. Article 22284 44578
2005 Економіко-математичний аналіз оцінки ефективності інноваційних проектів, що фінансуються за рахунок власних коштів Возняк, Г.В. Article 1661 354
2018 Концептуальні аспекти управління ризиками інноваційних проектів та персоналом при впровадженні енергоефективних технологій Галан, О.Є. Article 2245 3856
2015 Методический подход к отбору инновационных проектов в контексте реализации концепции устойчивого развития Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Illiashenko, Nataliia Serhiivna; Rosokhata, Anna Serhiivna Article 7039 4817
2012 Методологічний підхід до оцінки еволюційного ризику інноваційних проектів Гліненко, Л.К. Article 78429 2053
2019 Механізм оцінки інноваційного потенціалу підприємства Лаврик, Т.Л. Bachelous Paper 18 10
2015 Нaуково-методичний підхід до оцінювaння ризиків інноваційних проектів держaвно-привaтного пaртнерствa Hrytsenko, Larysa Leonidivna Article 18655 21870
2015 Наукові засади прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств Rosokhata, Anna Serhiivna PhD Thesis 2047479 6766345
2015 Наукові засади прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств Rosokhata, Anna Serhiivna Synopsis 632637 363764
2015 Наукові підходи до формування портфеля інвестиційно-інноваційних проектів у контексті сталого розвитку регіону Burych, Ivan Vasylovych Article 5146 3447
2011 Необходимость инновационного доступа к потребителю Должанский, И.З.; Левченко, В.О. Conference Papers 25061 11666
2015 Нові інструменти маркетингу відносин інноваційних проектів машинобудівних підприємств: краудсорсинг і краудфандінг Колотова, Н.Б. Article 32840 2573
2020 Оцінка впливу ризику при реалізації інноваційного проекту Рамазанов, І.В. Bachelous Paper 110 231
2015 Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів Гліненко, Л.К. Article 4316 222