Browsing by Keywords phraseological units


Showing results 1 to 20 of 26
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Numeral polysemy Kobiakova, Iryna Karpivna; Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Polishchiuk, I. Conference Papers 21255 417
2018 Oсобливості перекладу англомовних газетних публіцистичних текстів Мелеховець, О.К. Masters thesis 25 2
2016 Structural Patterns of Phraseological Units to Denote Personal Character Kobiakova, Iryna Karpivna; Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Matuzka, V. Conference Papers 322744 613766
2019 Варіативність фразеологічних одиниць в англомовному інформаційному дискурсі на матеріалі статей The Guardian, The Washington Post (перекладацький аспект) Ліснича, А.В. Masters thesis 4 0
2021 Використання фразеологічних зворотів у коронавірусних статтях на основі англомовної преси Лазарєва, І.О.; Chulanova, Halyna Valeriivna Article 602 321
2018 Відхилення від авторського мовостилю при відтворенні фразеологізмів Диба, А.А. Masters thesis 7 0
2010 Генезис та становлення фразеологічних одиниць англійської мови Піхота, І.С. Conference Papers 25193 82086
2017 Дослідження фразеологізмів у детективному романі Агати Крісті «Десять негритят» Школьний, С.С. Conference Papers 17497 914
2011 Засоби вербалізації концепту "тероризм" у сучасному британському газетному дискурсі Zhulavska, Olha Oleksandrivna Article 71107224 163603262
2016 Изучение фразеологических единиц на занятиях РКИ в рамках межкультурного подхода Tubol, Nataliia Oleksiivna Conference Papers 4338 362
2012 Класифікаційна характеристика фразеологічних одиниць на позначення вольових станів людини Івашина, І.М. Conference Papers 30525 104069
2004 Комунікативно-прагматичні можливості фразеологічних одиниць у політичному дискурсі Брага, І. Article 856956 1161315
2016 Модификация пословиц в публицистическом дискурсе: типологические авспекты Хаба Н., Conference Papers 41426 753
2015 Основні шляхи перекладу фразеологічних одиниць Кревсун, Я. Conference Papers 16026 248870
2021 Особливості перекладу фразеологічних одиниць в публіцистичних текстах коронавірусної тематики Лазарєва, І.О. Masters thesis 22296 122666
2019 Особливості роботи над фразеологізмами на старшому етапі Цембаренко, Д.В. Bachelous Paper 5 0
2018 Перекладацькі аспекти числівникових фразеологічних одиниць сучасної німецької мови Гуленко, А.О. Masters thesis 5 0
2017 Порівняння англійських та українських ідіом про собак Закусило, Д.Р.; Bondar, Nataliia Yuriivna Conference Papers 731 741
2014 Семантика числительных английского языка во фразеологических единицах Shumenko, Olha Anatoliivna Conference Papers 26497 31636
2019 Специфіка перекладу фразеологічних одиниць у публіцистичному дискурсі Чухно, Н.В. Masters thesis 17 1