Search


Clear search fields
Showing results 20 to 40 of 152
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Визначення С-реактивного білка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця і можливості його корекції статинами Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Pohorielova, Oksana Serhiivna; Бережна, О.П. Conference Papers 58 10
2016 Роль полиморфизмов SLC2A9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры Fadieieva, Hanna Anatoliivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Pohorielova, Oksana Serhiivna; Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Article 123 258
2016 Особливості застосування М-холіноблокаторів у лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень Красненко, Ф.О.; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Conference Papers 116 82
2016 Клінічний випадок рідкісного синдрому Снеддона Зінченко, С.С.; Орел, П.В.; Бутенко, О.О.; Короза, С.О.; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Conference Papers 85 22
2016 Influence of ADRβ2 gene polymorphism on the level of bronchial obstruction and body mass index in patients with bronchial asthma Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Bondarkova, Anna Mykolaivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Conference Papers 269 421
2015 BCL1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and bronchial asthma Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Приступа, Євген Никодимович; Приступа, Евгений Никодимович; Prystupa, Eugen Nykodimovich Article 93 117
2015 Частота генотипів за GLN27GLU поліморфізмом гена В2-адренорецептора у хворих на бронхіальну астму залежно від статі Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Bondarkova, Anna Mykolaivna; Пабот, К.А. Conference Papers 45 23
2015 Вплив базової терапії на вміст гомоцистеїну плазми крові хворих на гострий коронарний синдром Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Hrek, Andrii Volodymyrovych; Сусол, Ю.М. Conference Papers 61 20
2015 Розподіл генотипів генотипів за С825Т поліморфізмом β3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від маси тіла Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Моїсеєнко, Ірина Олегівна; Moiseienko, Iryna Olehivna; Moisejenko, Irina Olegovna Article 116 75
2015 Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну Моїсеєнко, Ірина Олегівна; Moiseienko, Iryna Olehivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Article 59 88
2015 Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена β3-субъединицы G-протеина у пациентов с артериальной гипертензией в зависимости от степени ожирения Моїсеєнко, Ірина Олегівна; Moiseienko, Iryna Olehivna; Moiseienko, Irina Olehivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Pohorielova, Oksana Serhiivna; Opolonska, Nataliia Oleksiivna Article 111 111
2015 Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена В3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію з перенесеним інфарктом міокарда та ризик виникнення інфаркту міокарда Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Моісеєнко, О.І. Conference Papers 167 47
2014 Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Дудченко, І.О. Conference Papers 356 46
2014 Частота генотипів за поліморфізмом С677Т метилентетрагідрофолатредуктази залежно від тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Hrek, Andrii Volodymyrovych; Слуквіна, Н.А. Conference Papers 189 44
2014 Клінічна ефективність протизапального лікування хворих із асоціацією остеоартрозу та метаболічного синдрому Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Опімах, А.І.; Яшукова, Є.В. Conference Papers 174 41
2014 Bcl1 поліморфізм як одна із генетичних детермінант нікотинової залежності Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Фендик, М.М.; Свириденко, Л.О. Conference Papers 110 35
2014 Зміни системи гемостазу і поліморфізм гену тромбоцитарного глікопротеїну GPIІb/ІІІа у хворих на ішемічну хворобу серця та ефективність антиагрегантного лікування (Огляд літератури) Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Савенко, Інеса Іванівна; Савенко, Инеса Ивановна; Savenko, Inesa Ivanovna Article 706 817
2014 Противовоспалительная эффективность применения аторвастатина в комплексном лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких Murenets, Ninel Oleksandrivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Мазур, Т.С. Conference Papers 107 37
2014 Comparative influence of body mass index on response to asthma therapy Fadieieva, Hanna Anatoliivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Pohorielova, Oksana Serhiivna; Mazur, T. Article 349 277
2014 The Control Level of Bronchial Asthma in Dependence of Genotype by BCL1 Polymorphism of Glucocorticoids Receptor Gene and Body Mass Index Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Article 391 579