Search


Clear search fields
Showing results 40 to 60 of 95
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2012 Проблема вивчення юридичного дискурсу в сучасній лінгвістиці Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Бабич, Д.О. Conference Papers 259 793
2011 Ознакові слова в англомовному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Зінченко, П.Д. Conference Papers 842 725
2011 Лінгво-комунікативні особливості матримоніального дискурсу Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Сергієнко, А. Conference Papers 459 673
2011 Особливості дитячого мовлення Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Козак, А Conference Papers 1111 4904
2011 Загальна характеристика концепту "ВІК" в англійській мові Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Казбан, Л. Conference Papers 673 917
2011 English Greetings as a Form of the Speech Etiquette Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Svyryd, Alla Mykolaivna Article 3853 4012
2011 Тлумачення терміну "реалія" Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Бойко, О. Conference Papers 870 1393
2011 Вживання дискурсу звертання у різних стилях Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Ляшенко, В.В. Conference Papers 896 3214
2011 Етика та естетика мовленнєвого спілкування Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Лековкіна, О. Conference Papers 1257 3748
2010 Реалізація принципу ввічливості в художньому англомовному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Більченко, Т. Conference Papers 625 321
2010 Утішання в парентальному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Бровкіна, Оксана Володимирівна; Бровкина, Оксана Владимировна; Brovkina, Oksana Volodymyrivna Article 2410 3249
2010 Класифікація прислівників в авторському дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Шелехова, О.В. Conference Papers 627 416
2010 Лексичні особливості поетичних творів Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Дворник, Н.О. Conference Papers 602 438
2010 Метафора в англомовному дискурсі у світлі когнітивної лінгвістики Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Заскова, В. Conference Papers 1220 1799
2010 Комплімент як регулятивний мовленнєвий акт Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Луценко, Д. Conference Papers 580 285
2009 Лінгвостилістичні особливості одиниць, що позначають позитивні якості людини в англійській мові Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Білик, О. Conference Papers 509 448
2009 Привітальні висловлювання в англомовному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Удовиченко, О.П. Conference Papers 693 360
2009 Категорія оцінки в англійській та українській мовах Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Ткаченко, С. Conference Papers 1626 2540
2009 Категорія оцінки в англійській та українській і мовах Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Ткаченко, С.О. Conference Papers 664 329
2009 Вирішення комунікативних завдань на заняттях з перекладу Baranova, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 789 800