Search


Clear search fields
Showing results 1 to 16 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3 Бахтінов, А.П.; Водоп’янов, В.М.; Іванов, В.І.; Ковалюк, З.Д.; Ткачук, І.Г.; Нетяга, В.В.; Литвин, О.С. Article 87 13
2018 Особливості впливу невеликих доз високоенергетичного гамма-випромінювання на фотоелектричні та спектральні характеристики структур власний оксид-ІnSe Сидор, О.М.; Сидор, О.А.; Ковалюк, З.Д. Article 43 9
2017 Вплив електронного опромінення на анізотропію електропровідності n-InSe Ковалюк, З.Д.; Мінтянський, І.В.; Савицький, П.І. Article 42 3
2017 Вплив електрохімічного впровадження іонів кобальту на властивості пористих вуглецевих матеріалів, як електродної складової суперконденсатора Ковалюк, З.Д.; Юрценюк, С.П.; Семенчук, І.І.; Боледзюк, Б.В.; Шевченко, А.Д. Article 8 4
2017 Температурна залежність спектрів ЯКР і параметрів кристалічної гратки InSe Ластівка, Г.І.; Саміла, А.П.; Раранський, М.Д.; Ковалюк, З.Д.; Балазюк, В.Н.; Хандожко, В.О. Article 48 9
2016 Оптичні властивості GaSe, інтеркальованого гідрооксидом калію Боледзюк, В.Б.; Ковалюк, З.Д.; Пирля, М.М.; Цибуленко, Ю.М.; Нетяга, В.В.; Камінский, В.М. Article 50 9
2016 Вплив активаційного реагента на параметри електродних матеріалів суперконденсатора Ковалюк, З.Д.; Юрценюк, С.П.; Семенчук, І.І. Article 22 20
2016 Фотоелектричні властивості гетеропереходів власний оксид - p-In[4]Se[3] Катеринчук, В.М.; Ковалюк, З.Д.; Кушнір, Б.В.; Литвин, О.С. Article 94 9
2015 Пористий вуглецевий матеріал з рослинної сировини як поляризаційна складова електродів суперконденсаторів Ковалюк, З.Д.; Юрценюк, С.П.; Семенчук, І.І. Article 169 47
2015 Феромагнетизм при кімнатній температурі в шаруватих напівпровідникових кристалах InTe, інтеркальованих кобальтом Боледзюк, В.Б.; Кудринський, З.Р.; Ковалюк, З.Д.; Шевченко, А.Д. Article 103 122
2015 Структура окислених і неокислених поверхонь шарув а тих кристалів InTe Кудринський, З.Р.; Ковалюк, З.Д.; Катеринчук, В.М.; Поцілуйко, Р.Л. Article 182 157
2014 Дослідження електричних властивостей InSe інтеркальованого кобальтом Ковалюк, З.Д.; Шевчик, В.В.; Боледзюк, В.Б.; Нетяга, В.В. Article 166 54
2013 Оптичні та електрохімічні властивості шаруватих кристалів GaSe інтеркальованих нікелем Барбуца, С.Г.; Пирля, М.М.; Фешак, Т.М.; Ковалюк, З.Д.; Боледзюк, В.Б. Article 457 58
2013 Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3 / p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару Ковалюк, З.Д.; Катеринчук, В.М.; Кудринський, З.Р.; Литвин, О.С. Article 958 45
2013 Вплив відпалу кристала на орієнтаційну залежність ядерного квадрупольного резонансу в InSe Хандожко, В.О.; Балазюк, В.Н.; Ковалюк, З.Д.; Раранський, М.Д. Article 450 55
2012 Топологія поверхні шаруватих кристалів p-InSe і n-SnS2-xSex (0 ≤ x ≤ 1) та гетеропереходи на їх основі Катеринчук, В.М.; Кудринський, З.Р.; Ковалюк, З.Д. Article 270 208