Search


Clear search fields
Showing results 20 to 30 of 249
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 «Економіка для екології»: традиції та нові погляди Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna Article 1518128051 298364487
2017 Innovation policy of SMEs in Slovakia in the context of European Union innovation policy Ivanova, E.; Kordos, M. Article 4669018 2750216
2013 Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку Шилова, О.Ю. Article -955529484 1274977738
2009 Конкурентоспроможність національної економіки, як головний критерій економічної безпеки Мунтіян, В.І. Article 2013707168 1069695428
2017 Адаптивні системи управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств Данько, Ю.І.; Ларіна, Т.Ф. Article 15513353 6005166
2013 Механізм визначення еколого-економічної активності кластерного утворення Гімпель, В.В. Article 81081355 126276518
2013 Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки Ковтун, О.І. Article -1377120422 184750663
2012 Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych Article -4668598 -852775580
2016 Analysis of the innovative activity at the ukrainian machine-building enterprises Bodenchyuk L.B., Article -1105568427 561975822
2016 Перспективи модернізації вітчизняних промислових підприємств Новаківський, І.І.; Лущак, Н.С.; Борбулевич, В.З. Article 31806941 28047704