Browsing by Author Kniaz, Ihor Oleksandrovych


Showing results 21 to 40 of 48
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Чисельне моделювання фазових переходів у просторово-розподілених стохастичних системах Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Тарасенко, А.С. Conference Papers 24 8
2014 Індукований шумом рух частинок у періодичних силових полях Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Постна, В.Ю. Conference Papers 30 8
2014 Моделювання ефектів синхронізації активних елементів у просторово-розподілених середовищах Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Пахненко, С.Д. Conference Papers 87 68
2013 Транспорт частинок у періодичному симетричному потенціалі Постна, В.Ю.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 21 8
2013 Індукована крос-кореляціями реконструкція фазового переходу: чисельний експеримент Тарасенко, А.С.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 37 10
2013 Дослідження динамічних режимів систем нелінійних осциляторів та їх часових рядів Kniaz, Ihor Oleksandrovych Technical Report 608 856
2013 Вплив спектральних характеристик внутрішнього шуму нелінійної системи на ефект підсилення флуктуацій в околі точки біфуркації Гірявенко, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 21 7
2012 Вплив спектральних характеристик корелюючих шумів на поведінку стохастичної системи Kniaz, Ihor Oleksandrovych Article 177 584
2011 Розпізнавання стану обладнання за допомогою нейронних сіток Прихожай, К.; Кураш, В.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 506 273
2011 Noise-induced phase transitions in spatially extended system Golchenko, A.; Kurash, V.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 445 166
2011 Комп'ютерне моделювання динамічних систем. Розділ "Моделювання фізичних систем" Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Vitrenko, Andrii Mykolaiovych Schoolbook 2509 2579
2011 Виділення квазістаціонарних ділянок нестаціонарних часових рядів за допомогою вейвлет-аналізу Кураш, В.; Прихожай, К.; Kniaz, Ihor Oleksandrovych Conference Papers 600 171
2011 Комп'ютерне моделювання динамічних систем. Розділ "Основи комп'ютерного моделювання" Kniaz, Ihor Oleksandrovych Schoolbook 1507 1995
2010 Чисельне моделювання синхронізації системи зв`язаних нелінійних осциляторів Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Чепульський, С.Н. Conference Papers 1014 433
2010 Динамика неравновесных переходов, индуцированных взаимно коррелированными шумами: численные результаты Vitrenko, Andrii Mykolaiovych; Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Буденный, В.С.; Lytvynenko, Denys Olehovych Article 969 475
2010 Реконструкція моделей динамічних систем за їх часовими рядами. Застосування отриманих результатів у практичних задачах захисту інформації при передачі її у мультиплікативних каналах зв'язку Kniaz, Ihor Oleksandrovych Technical Report 752 1497
2010 Самосинхронизация в системе нелинейных осцилляторов Ван дер Поля Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Vitrenko, Andrii Mykolaiovych Technical Report 1504 1666
2010 Компьютерный анализ нестационарных временных рядов с целью выделения квазистационарных участков Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Колгун, А.М. Conference Papers 606 278
2009 Применение стохастических методов в задачах обучения нейронных сетей Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Михайленко, Р.И. Conference Papers 483 387
2009 Индуцированные шумом переходы в генетической модели с цветным шумом Kniaz, Ihor Oleksandrovych; Антоненко, О.А. Conference Papers 875 257