Browsing by Keywords communicative competence


Showing results 1 to 20 of 47
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 How to improve students speaking skills Morozova, Iryna Anatoliivna Conference Papers 2712802 2139179
2017 Psychological and Pedagogical Foundations for Future Seafarers’ English-Language Communicative Competency Development Ohorodnyk, N.Y. Conference Papers 5923 3201
2015 Some aspects of teaching listening skills Різниченко, А.В. Conference Papers 10125 276
2020 Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності Заболотна, І.С. Bachelous Paper 14874 32415
2018 Вербальные и невербальные формы общения врача с пациентом Коло, Лидиа Ади Conference Papers 1291 191
2020 Взаємозв’язок цілей навчання іноземної мови Артемюк, А.О. Bachelous Paper 686 78
2020 Вивчення англійської мови через позакласні заходи Недайвода, О.О. Bachelous Paper 5380 5479
2020 Вивчення англійської мови через позакласні заходи Недайвода, О.О. Bachelous Paper 656 656
2019 Викладання іноземної мови у середніх спеціалізованих навчальних закладах Український, Д.С. Bachelous Paper 4 0
2018 Використання фільмів у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції на уроках іноземної мови Гостєва, К.В. Bachelous Paper 17 4
2011 Говоріння як наукове поняття Яремчук, Н.С. Article 10399 2968
2019 Дидактико-методичні принципи навчання німецької як другої іноземної мови Пушкар, Д.О. Bachelous Paper 7 0
2013 Дискуссионные формы обучения как фактор профессиональной подготовки будущих журналистов Volkova, Olha Mykolaivna Conference Papers 32428 1213
2020 Естетичне виховання засобами іноземної мови Тарасенко, Р.П. Bachelous Paper 531 529
2020 Етапи роботи по формуванню вмінь і навичок говоріння Пятаченко, С.М. Bachelous Paper 2753 4189
2012 Застосування Інтернет-технологій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ Різниченко, А.В. Conference Papers 641 140
2020 Керований полілог як форма контролю на заняттях з іноземної мови Білогур, А.М. Bachelous Paper 892 2020
2014 Компонентний аналіз комунікативної компетенції для формування навичок мовлення Liashenko, Iryna Volodymyrivna Conference Papers 688 75
2014 Комунікативна компетентність керівника та її значення в управлінській діяльності Філь, Г.В. Conference Papers 20124 115675
2017 Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської мови для ділового спілкування (Business English) Тарнопольський, О.Б.; Кабанова, М.Р.; Сторожук, С.Д. Article 1987 257