Browsing by Keywords layered crystals


Showing results 1 to 17 of 17
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Electronic Spectrum of Intercalated Layered Crystals: Model Analysis Lukiyanets, B.A.; Matulka, D.V.; Grygorchak, I.I. Article 1822 755
2021 Layered Crystals as Porous Materials: the Effect of Ultrasonic Treatment Lukiyanets, B.A.; Matulka, D.V. Article 528 646
2015 Вплив лазерного опромінення на процес впровадження водню в GaSe Боледзюк, В.Б.; Пирля, М.М.; Поцілуйко, Р.Л. Conference Papers 5309 2775
2013 Вплив протонів низьких енергій на параметри гетероструктури GaSe-InSe Сидор, О.М.; Сидор, О.А.; Ковалюк, З.Д.; Дубінко, В.І. Conference Papers 4214 116
2014 Вплив часу інтеркалювання C[3]H[8]O[3] на основні параметри шаруватих кристалів InSe Фешак, Т.М. Conference Papers 19570 1973
2015 Вплив інтеркалювання нікелем на властивості шаруватих кристалів In[2]Se[3] та InSe Кушнір, Б.В.; Боледзюк, В.Б. Conference Papers 13445 1317
2015 Вплив інтеркалювання “Wine” на імпеданс шаруватих кристалів InSe Фешак, Т.М. Conference Papers 1066 500
2014 Вплив інтеркаляції кобальту на електричні властивості монокристалів InSe Шевчик, В.В.; Боледзюк, В.Б.; Нетяга, В.В. Conference Papers 2487 372
2015 Гомоперехід n-InSe–p-InSe : Cd з ефективністю 2,8 % Сидор, О.М. Conference Papers 12014 233
2013 Закономірності поведінки низькочастотної дисперсії на діелектричних спектрах шаруватих кристалів GaSe Флюнт, О.Є. Conference Papers 2488 155
2016 Методика нанесення графітової плівки на шаруватий кристал InSe за допомогою органічної зв'язуючої речовини Ткачук, І.Г.; Поцілуйко, Р.Л. Conference Papers 13388 1220
2012 Порівняння радіаційних стійкостей фотоперетворювачів на базі шаруватих кристалів та кремню Сидор, О.М.; Ковалюк, З.Д.; Дубінко, В.І.; Сидор, О.А. Conference Papers 8983 2165
2014 Стійкість до 30кеВ протонного випромінювання структур In[2]O[3]-InSe та In[2]O[3]:Sn-Si Сидор, О.М. Conference Papers 3649 1688
2014 Топологія і структура неокислених та окислених торцевих поверхонь шаруватих кристалів селеніду галію Катеринчук, В.М.; Кудринський, З.Р.; Ковалюк, З.Д. Conference Papers 6566 3517
2016 Фотоелектричні властивості гетеропереходів власний оксид - p-In[4]Se[3] Катеринчук, В.М.; Ковалюк, З.Д.; Кушнір, Б.В.; Литвин, О.С. Article 10530 1189
2016 Фотоелектричні властивості гетероструктури p-GaTe - n-InSe Кушнір, Б.В. Conference Papers 6889 503
2013 Чутливі елементи перетворювачів тиску на основі шаруватих інтеркальованих кристалів InSe, GaSe і Bi[2]Te[3] Кудринський, З.Р.; Ковалюк, З.Д. Conference Papers 1610 377