Browsing by Keywords teaching


Showing results 21 to 40 of 62
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Аналіз переваг застосування інтерактивних форм навчання студентів на кафедрі анатомії людини Фоміна, Л.В.; Башинська, О.І. Conference Papers 1999 374
2017 Вдосконалення викладання загальної хірургії студентам англомовної форми навчання Дронов, О.І.; Скомаровський, О.А.; Земсков, С.В.; Горлач, А.І.; Процюк, А.В. Conference Papers 3208 2215
2019 Викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей на основі компетентнісного підходу Reshytko, Anna Dmytrivna Article 4647 9338
2012 Використання відеоматеріалів на заняттях з англійської мови у ВНЗ Andreiko, Larysa Volodymyrivna Conference Papers 14941 396
2019 Використання освітнього підходу CLIL як інтеграція мовного та фахового навчання у немовних ВНЗ Otroshchenko, Larysa Stepanivna Conference Papers 15592 7184
2017 Використання сучасних технічних засобів у викладанні мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного факультету Климнюк, С.І.; Романюк, Л.Б.; Кравець, Н.Я.; Борак, В.П. Conference Papers 3904 2278
2017 Використання сучасних технічних засобів у викладанні мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного факультету Климнюк, С.І.; Романюк, Л.Б.; Кравець, Н.Я.; Борак, В.П. Conference Papers 10753 3300
2018 Використання інтернет ресурсів у викладанні іноземних мов Reshytko, Anna Dmytrivna Conference Papers 4928 6304
2014 Впровадження інтерактивних методів навчання у викладанні іноземної мови в сучасному вищому навчальному закладі Різниченко, А.В. Conference Papers 1183 93
2020 Генезис поняття освітніх послуг як правової категорії Savchuk, Olena Volodymyrivna; Павлюченко, Ю.М. Article 488 204
2016 До проблеми інновацій у викладанні іноземної мови у технічних ВНЗ Varenyk, Mykola Ivanovych Conference Papers 6593 5530
2015 Етичні аспекти взаємодії учасників педагогічного процесу Шевель, А. Article 79 65
2007 Задачи преподавания истории медицины в ХХІ столетии Лисицын, Ю.П.; Журавлева, Т.В. Conference Papers 73402 2809
2016 Застосування традиційних і нетрадиційних методів навчання в процесі викладання суспільних дисциплін Tuhai, Nataliia Oleksandrivna Conference Papers 3298 585
2016 Значение аудиоприложения к печатному учебнику при изучении вводно-фонетического курса на начальном этапе обучения РКИ Ивлева, Е.Н.; Милютина, Е.Н. Conference Papers 3123 749
2016 К вопросу о лингвокультурной адаптации иностранных студентов на начальном этапе обучения Присовская, Г.Е.; Гуськова, Е.Д.; Маричереда, Л.С. Conference Papers 2994 385
2016 Критерии сформированности социопрагматической компетентности студентов-иностранцев при обучении в вузе Черная, О.В. Conference Papers 3744 252
2016 Об особенностях обучения иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки Расторгуевa, Т.Е.; Галич, Е.А.; Кирнасовская, Н.В. Conference Papers 5649 234
2016 Организация самостоятельного чтения при обучении русскому языку как иностранному Посохин, А.А. Conference Papers 3894 164
2017 Особливості викладання в системі післядипломної освіти лікарів Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Psarova, Valentyna Hryhorivna Conference Papers 768 157