Browsing by Keywords metaphor


Showing results 41 to 58 of 58
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Помилки і втрати у закадровому перекладі художнього фільму Дубовий, К.В. Article 230785 2757
2011 Постмодерністська трансформація історичної пам’яті Корж, Г. Article 84 27
2004 Роль компаративного фрейма в вербализации концепта "женщина" (на материале английских и украинских пословиц) Абрамова, Ю.В. Article 138827 92343
2014 Русская лингвометафорология в свете парадигмальных изменений Кравцова, Ю.В. Article 1311 368
2016 Різновиди метафори та їх специфіка в англомовному дискурсі Горбач, А.О.; Kyrychenko, Olena Anatoliivna Conference Papers 470278 243090
2008 Семантико-стилістичні засоби номінації уподібнення Євтухова, О. Conference Papers 121666 33359
2020 Семантичний аналіз текстів перекладу Шемет, А.А. Masters thesis 970353 144174
2015 Синтаксис і метафора в поетичному тексті Цолін, Д.В. Article 20453 43877
2015 Система тропів у поезії Богдана Лепкого першого періоду поетичної творчості (1890–1899 рр.) Пазюк, Р.В. Article 1166715 209345
2017 Соціолінгвістичний і словотворчий аспекти номінації реалій міського життя Великої Британії Єнікєєв, Д.С. Conference Papers 5240 9657
2015 Стилістичні особливості англомовних газетних економічних статей Хаба, Н. Conference Papers 2449 2705
2012 Структурні та семантичні особливості метафор в американському варіанті англійської мови Руденко, А.С. Conference Papers 14976 9867
2021 Уживання збірних іменників на позначення фауни (на матеріалі публікацій англомовних сайтів новин) Ushchapovska, Iryna Vasylivna; Муштай, К. Article 477 480
2009 Феномен метафори в англійській термінологічній підсистемі машинобудування Литвинко, О.А. Conference Papers 398436 2533
2015 Функціональні характеристики стилістичних засобів у англомовній газетній рекламі Шило, Н. Conference Papers 11334 330
2014 Функціонування метафоричних конструкцій у прозі Ірен Роздобудько Соколовська, Ю.C. Article 5788 2906
2017 Экспрессивный потенциал метафоры в информационных газетных текстах Kozlovska, Hanna Borysivna Article 7389 4344
2009 Явище метафоризації у лексико-семантичній групі на позначення назв городніх культур Марченко, Т.А. Article 260729 11730