Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 14
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Конфліктологічна компетентність студентів закладів вищої освіти у конфліктах з викладачами Костюк, Б.В. Bachelous Paper 386 1511
2021 Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту у студентів із різним рівнем антиципаційної спроможності Золотар, Є.В. Bachelous Paper 40 40
2021 Психологічні особливості осіб юнацького віку з різним рівнем медіаграмотності Перепелиця, А.Ю. Bachelous Paper 57 56
2021 Особливості емоційного інтелекту студентів з різними стратегіями поведінки в конфлікті Курило, А.С. Bachelous Paper 103 99
2021 Ціннісні орієнтації студенток із різною часовою перспективою Морозова, О.А. Bachelous Paper 55 641
2021 Конструкти образів "Я" та "Інший" у студентів із різними індивідуально-психологічними особливостями Бабич, К.І. Bachelous Paper 90 172
2021 Особливості психічного здоров'я осіб юнацького віку Кобелєва, А.В. Bachelous Paper 76 149
2021 Психологічні особливості креативності у студентів з різним рівнем сприйнятливості до стресів Бердник, Ю.В. Bachelous Paper 75 80
2021 Гендерні‌ ‌атитюди‌ ‌в‌ ‌осіб‌ ‌із‌ ‌різними‌ ‌індивідуальними‌ ‌ особливостями Карпенко, Б.М. Bachelous Paper 160 165
2021 Особливості психічної надійності спортсменів різного професійного рівня Улько, К.В. Bachelous Paper 98 97