Search


Clear search fields
Showing results 40 to 60 of 285
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Засади розроблення механізму управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Shypulina, Yuliia Serhiivna; Illiashenko, Nataliia Serhiivna Conference Papers 41 89
2018 Методологічні засади формування механізму управління комерціалізацією інновацій в системі інноваційного розвитку підприємств та установ Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Conference Papers 38 28
2018 Методологічні засади формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного маркетингу Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Holysheva, Yevheniia Oleksiivna; Nahornyi, Yevhen Ihorovych Conference Papers 29 35
2017 Аналіз позицій ресторанів “Celentano” на Cумському ринку ресторанного бізнесу Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Река, О.С. Conference Papers 25 109
2017 Інноваційна діяльність і економічна безпека держави Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Shypulina, Yuliia Serhiivna; Illiashenko, Nataliia Serhiivna; Nahornyi, Yevhen Ihorovych Book chapter 98 240
2017 Роль і місце інноваційної культури у забезпеченні успіху інноваційної діяльності на підприємстві Shypulina, Yuliia Serhiivna; Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Conference Papers 25 13
2017 Особенности управления знаниями в системе инновационного развития организации Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Article 139 69
2017 Управління інтелектуальним капіталом підприємства Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Holysheva, Yevheniia Oleksiivna; Kolodka, Anna Vitaliivna Monograph 129 1855
2017 Гендерні особливості взаємодії продавців і покупців Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Старків, І.Л. Conference Papers 23 40
2017 Формування механізму екологізації споживання в контексті концепції сталого інно-ваційного розвитку Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Shypulina, Yuliia Serhiivna; Illiashenko, Nataliia Serhiivna Conference Papers 81 110
2017 Маркетингові інновації в інноваційній діяльності підприємств України Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Рудь, М.П. Article 190 262
2017 Нові форми підготовки кваліфікаційних робіт магістра та бакалавра: польський досвід Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Conference Papers 37 61
2017 Сайт наукового журналу як інструмент інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Article 33 46
2017 Аналіз тенденцій розвитку ринку шоколаду в Україні Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Смірнова, Г.Ю. Conference Papers 30 444
2017 Урахування впливу гендерних факторів на купівлю-продаж товарів широкого вжитку Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Conference Papers 13 37
2017 Методологічні засади удосконалення системи управління знаннями господарюючих суб’єктів Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Conference Papers 161 37
2017 Управління знаннями з позицій забезпечення економічної безпеки підприємства Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Nahornyi, Yevhen Ihorovych Conference Papers 95 58
2017 Теоретико-методичні засади вибору напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Rot-Sierov, Yevhenii Volodymyrovych Article 45 100
2017 Науковий журнал як інструмент міжнародного маркетингу наукових знань Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Conference Papers 44 40
2017 Наукові дослідження як спосіб посилення позицій ВНЗ і його підрозділів на ринку науково-освітніх послуг Illiashenko, Serhii Mykolaiovych Conference Papers 23 17